Nasze Przedszkole w tym roku stara się o zdobycie certyfikatu:

 

1. Certyfikat „Varsavianistyczna Szkoła” przyznaje Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

 

2. Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie placówek oświatowych, które:

 

a)upowszechniają wśród uczniów wiedzę o Warszawie – jej przeszłości i teraźniejszości

b) promują aktywność twórczą uczniów w poznawaniu Warszawy

c)podnoszą efektywność i atrakcyjność pracy dydaktycznej związanej z poznawaniem własnego miasta

d) integrują społeczność szkolną wokół działań na rzecz Warszawy

e) biorą udział w uroczystościach rocznicowych odbywających się w Warszawie

f) współpracują ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji varsavianistycznej.

 

Informacje bieżące:  www.tpw.org.pl