Nasze Przedszkole w tym roku stara się o zdobycie certyfikatu:   1. Certyfikat „Varsavianistyczna Szkoła” przyznaje Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.   2. Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie placówek oświatowych, które:   a)upowszechniają wśród uczniów wiedzę o Warszawie – jej przeszłości i teraźniejszości b) promują aktywność twórczą uczniów w poznawaniu Warszawy c)podnoszą efektywność i atrakcyjność pracy dydaktycznej...