W tym roku szkolnym 2017/2018  poświecimy dużo uwagi  programowi „ Chronimy Dzieci”, gdyż będziemy się ubiegać o nadanie nam takiego Certyfikatu. Szczegóły poniżej, oraz na stronie https://chronimydzieci.pl/ Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę  http://fdds.pl/   Program adresowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych,...