Chronimy Dzieci

Posted by on paź 19, 2017 in Chronimy Dzieci |

W tym roku szkolnym 2017/2018  poświecimy dużo uwagi  programowi „ Chronimy Dzieci”, gdyż będziemy się ubiegać o nadanie nam takiego Certyfikatu. Szczegóły poniżej, oraz na stronie https://chronimydzieci.pl/ Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę  http://fdds.pl/   Program adresowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych,...

Read More

Edukacja Varsavianistyczna

Posted by on paź 19, 2017 in Edukacja Varsavianistyczna |

 Nasze Przedszkole w tym roku stara się o zdobycie certyfikatu:   1. Certyfikat „Varsavianistyczna Szkoła” przyznaje Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.   2. Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie placówek oświatowych, które:   a)upowszechniają wśród uczniów wiedzę o Warszawie – jej przeszłości i teraźniejszości b) promują aktywność twórczą uczniów w poznawaniu Warszawy c)podnoszą efektywność i atrakcyjność pracy dydaktycznej...

Read More

Nasze konkursy

Posted by on mar 2, 2016 in Z życia przedszkola.. |

W przedszkolu odbywają się różne konkursy wewnętrzne do których udziału  zapraszamy zawsze rodziców z dziećmi. Odbył się w tym roku konkurs plastyczny pt” Józef Piłsudski”. Prace dostarczone przez rodziców wraz z dziećmi były imponujące..   Gratulujemy. Wkrótce raport z reszty przeprowadzonych konkursów…w...

Read More

Ekspermenty w przedszkolu z Labolo – cykliczne spotkania.

Posted by on mar 2, 2016 in Z życia przedszkola.. |

Od tego roku szkolnego 2016/2017 w  naszym przedszkolu  ponownie odbywają się cyklicznie raz w miesiącu zajęcia z eksperymentowania w każdej grupie. Oto kilka zdjęć. z poprzedniego roku 2015/2016 Temat : Prąd: Wszystkie tematy omawiane z dziećmi , są pokazane w bardzo ciekawy prosty zrozumiały dla cieci sposób. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach, zadawały  pytania, uważnie słuchały prowadzącego, który świetnie przekazywał  dzieciom...

Read More