admin | Przedszkole 205

Materiały edukacyjne dla rodziców

Posted by on maj 27, 2018 in Chronimy Dzieci |

 Zachęcamy do zapoznania się z bardzo ciekawymi materiałami edukacyjnymi dla rodziców: Apel-twojego-dziecka   broszura-gadki- Broszura-Mama-tata-tablet Broszura-Pomysl-Zanim-Kupisz Ostroznie-dziecko Filmy: 1. Gadki z psem. http://przedszkole205.pl/wp-content/uploads/2018/01/GADKI_z_psem.mp4 2. Homo Tabletis http://przedszkole205.pl/wp-content/uploads/2018/01/homo-tabletis-film.mp4 3. Nigdy nie potrząsaj dzieckiem....

Read More

Chronimy Dzieci

Posted by on paź 19, 2017 in Chronimy Dzieci |

W tym roku szkolnym 2017/2018  poświecimy dużo uwagi  programowi „ Chronimy Dzieci”, gdyż będziemy się ubiegać o nadanie nam takiego Certyfikatu. Szczegóły poniżej, oraz na stronie https://chronimydzieci.pl/ Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę  http://fdds.pl/   Program adresowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych,...

Read More

Edukacja Varsavianistyczna

Posted by on paź 19, 2017 in Edukacja Varsavianistyczna |

 Nasze Przedszkole w tym roku stara się o zdobycie certyfikatu:   1. Certyfikat „Varsavianistyczna Szkoła” przyznaje Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.   2. Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie placówek oświatowych, które:   a)upowszechniają wśród uczniów wiedzę o Warszawie – jej przeszłości i teraźniejszości b) promują aktywność twórczą uczniów w poznawaniu Warszawy c)podnoszą efektywność i atrakcyjność pracy dydaktycznej...

Read More

Nasze konkursy

Posted by on mar 2, 2016 in Z życia przedszkola.. |

W przedszkolu odbywają się różne konkursy wewnętrzne do których udziału  zapraszamy zawsze rodziców z dziećmi. Odbył się w tym roku konkurs plastyczny pt” Józef Piłsudski”. Prace dostarczone przez rodziców wraz z dziećmi były imponujące..   Gratulujemy. Wkrótce raport z reszty przeprowadzonych konkursów…w...

Read More