Organizacja przedszkola

 Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto St. Warszawa

 

Nadzór pedagogiczny pełni Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

 


 

Przedszkole jest czynne w godzinach   7:00 – 17:00

Dzieci przebywają w 5 grupach wiekowych.

 

logopeda  Ewa Bartnicka:

logopeda

Prowadzi dyżur w :

 ( godziny  i wybrane dni  wkrótce }

 

 

Wszystkie  nasze nauczycielki posiadają wyższe wykształcenie  oraz duże doświadczenie w pracy z dzieckiem przedszkolnym.

W systematyczny i ciągły sposób rozwijają własną aktywność zawodową.

Corocznie biorą udział w wielu kursach doskonalących  i wprowadzają nowatorskie metody pracy. 

Pracownicy przedszkola tworzą zgrany zespół, rodzinną atmosferę i niepowtarzalny klimat dający dziecku poczucie bezpieczeństwa, spokoju i radości.

Zdobytą w ten sposób wiedzę wykorzystują w pracy z dziećmi.

Szeroko współpracują ze środowiskiem lokalnym, a wraz z dziećmi biorą udział w konkursach, przeglądach i wystawach.


Do pracy w przedszkolu skierowany jest również psycholog

która pełni dyżury 2 razy w miesiącu, na terenie naszego przedszkola.


logo psycholog

Prowadzi dyżur w :

wkrótce….

Ponadto rodzice mogą umówić się na wizytę w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 20 przy ul. Powstańców Śląskich 17.

Wizyty w Poradni i w przedszkolu proszę rezerwować telefonicznie pod numerem telefonu 22 666-17-73, 22 666- 17-74

 


Aktualne koszty pobytu dziecka w przedszkolu

Stawka żywieniowa – 14,00 zł.

Komitet Rodzicielski – wysokość ustalana na pierwszym zebraniu z rodzicami.