Programy

Oferta edukacyjna

 

MOTTEM NASZEJ PLACÓWKI JEST:

 

U nas wszystkie dzieci mają prawo do zabawy i nauki!

 

Nasze zamierzenia realizujemy w oparciu o Nową Podstawę Wychowania Przedszkolnego MEN,

i programie wychowania przedszkolnego „Nasze Przedszkole” , Małgorzaty Kwaśniewskiej .Wiesławy Żaby-Żabińskiej
– program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci,

oraz program edukacji matematycznej wg Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej.

Stosujemy także różnorodne metody aktywizujące, wyzwalające chęci poznawcze dzieci.

images

Na co dzień pracujemy różnymi metodami:

 

Rok szkolny 2015/2016 był rokiem,

w którym nasza placówka rozpoczęła

wdrażanie w pracy dydaktyczno-wychowawczej

Planu daltońskiego.

Nadal go kontynuujemy z dziećmi we wszystkich grupach.

art_3

 

Podwaliny tego systemu pracy stworzyła na początku XX wieku Amerykanka Helen Parkhurst.

Celem jej modułu edukacyjnego było osiągnięcie równowagi pomiędzy talentami każdego dziecka a potrzebami społeczeństwa.

Trzy główne zasady, na których opiera się plan daltoński to:

• uczenie się samodzielności,
• uczenie się odpowiedzialności,
• uczenie się współpracy.

 

Realizując plan daltoński w przedszkolu skupiamy się na rozwijaniu trzech głównych cech osobowościowych dziecka:
- samodzielności;
- odpowiedzialności;
- współpracy.

 

Każdy oddział zostanie wyposażony w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji planu daltońskiego, które zostaną samodzielnie stworzone przez nauczycieli w grupach:
- tablice magnetyczne
- sygnalizator
- zegar daltoński
- hałasomierz
- „ruchomy” plan dnia, oraz kalendarz urodzin.

 

 

Plan daltoński doskonale przygotowuje najmłodsze dzieci do samodzielnej pracy w szkole. Przedszkolaki nawzajem motywują się do indywidualnej pracy oraz uczą się współpracować w parach i zespołach.

Koordynacją działań związanych z Planem Daltońskim w naszym przedszkolu zajmują się  p.Mariola Łazur, p. Agnieszka Świderska oraz pani Aneta Ćwikła.

Ponadto korzystamy z metod:

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – w tej metodzie wykorzystywany jest dotyk, wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne. Stosowanie tej metody, rozwija u dziecka orientację w schemacie ciała, w przestrzeni, pozwala nawiązać kontakt wzrokowy, emocjonalny.

 

Metoda Pedagogiki Zabawy - pobudza do aktywności, przeżyć, interakcji w grupie posługując się różnymi środkami, słowo, gest, ruch, taniec, malowanie, dotyk, dźwięk. Pedagogika zabawy łączy m.in. muzykę z ruchem, dzieci odnajdują radość, poczucie więzi, wyzwala w nich aktywność, twórczość, pozwala wyrazić siebie, ułatwia uczenie się.

 

Metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej - umiejętności zdobywane poprzez własne działanie: orientacja przestrzenna, rytmy, kształtowanie umiejętności liczenia a także dodawania i odejmowania, wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania; rozwijanie umiejętności mierzenia długości, klasyfikacja, układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych, zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia, mierzenie płynów, intuicja geometryczna, konstruowanie gier.

 

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz - założeniem Metody Dobrego Startu jest jednocześnie rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych.

 

Metoda I. Majchrzak, zwana – „wprowadzaniem dziecka w świat pisma” jest ciekawa i niestresująca dla dzieci. Jednocześnie uzyskiwane efekty przynoszą satysfakcję nauczycielowi. W trakcie pracy dzieci poznają świat pisma dzięki swojej ciekawości, którą wyzwalają nowe sytuacje i zadania proponowane przez osobę prowadzącą. Są też motywowane aktywnością kolegów. Zaletami tej metody są dowolność i dobrowolność podejmowania proponowanych zadań, a także atmosfera pozbawiona rywalizacji i współzawodnictwa podczas pracy.

 

Metoda ruchowa ekspresji twórczej R. Labana - u podstaw tej metody leży naturalna ruchliwość i naturalny styl motoryki dziecka.

 

Metoda C. Orffa – w tej metodzie wielkość radości sprawiają dzieciom tańce integracyjne. Umożliwiają one naszym dzieciom wyrażanie siebie, swoich emocji, zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa, ruchu, kontaktu z drugim człowiekiem.

 

Metoda projektów badawczych – umożliwienie dzieciom, dzięki ich własnej aktywności, poznawanie świata i rozumienie jego sensu. Praca tą metodą wyzwala w dzieciach to, co ukryte, pozwala wyciągnąć na światło dziennego, to czego być może nigdy byśmy nie zauważyli, wszystkie talenty, emocje, uczucia, przeżycia.

 

 

Zastosowanie wszystkich  tych metod w codziennej pracy i zabawie doskonale

przygotowuje naszych wychowanków  do podjęcia obowiązku szkolnego.