Zadania

W naszym przedszkolu:

dzieci

Dbamy o wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka.

 

Stwarzamy sytuacje sprzyjające adaptacji dziecka i rodzica.

 

Stoimy na straży praw dziecka.

 

Stwarzamy dzieciom możliwości udziału w konkursach, przeglądach oraz prezentowania swoich umiejętności na uroczystościach przedszkolnych i lokalnych.

 

W naszym przedszkolu dobro dziecka jest wartością najwyższą.

 

Jesteśmy otwarci na potrzeby dziecka i ich rodziców.

 

Pomagamy sobie i szanujemy się nawzajem.

 

Stwarzamy dzieciom warunki do rozwijania różnorodnych zainteresowań i uzdolnień: kącik plastyczny, kącik książek, kącik przyrody.

 

Dostosowujemy działania wspierające rozwój dziecka zgodnie z jego indywidualnym tempem, możliwościami i sferą najbliższego rozwoju.

 

W naszym przedszkolu każde dziecko jest jednakowo ważne i kochane.

 

Kadra pedagogiczna ciągle doskonali swoje kwalifikacje zawodowe i dostosowuje zajęcia do zindywidualizowanych potrzeb i oczekiwań dzieci i rodziców.

 

Stwarzamy miłą atmosferę, w której dzieci będą czuły się swobodnie.

 

Szanujemy godność dziecka i rodzica.

 

Udzielamy fachowej porady w zakresie wychowania.

 

W naszym przedszkolu pełni dyżur pani psycholog i logopeda.