Przedszkole podczas trwania EPIDEMII COVID-19

Najważniejsze zasady bezpiecznego przyprowadzania i odbioru dzieci z przedszkola

 

Przedszkole nr 205 jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:00 do 17:00.

 

Rodzice/opiekunowie wchodzą do korytarza przed szatnią po uprzednim naciśnięciu dzwonka i oczekują na otwarcie drzwi przez pracownika.

 

Nie używamy kart do wejścia.

 

Rodzice /opiekunowie nie wchodzą do głównej szatni przedszkola.

 

W korytarzu przedszkola może przebywać pięcioro rodziców z dziećmi.

 

Wchodząc do korytarza placówki rodzice/opiekunowie bezwzględnie muszą dezynfekować ręce.

 

Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zasłaniania nosa i ust.

 

Dzieci do placówki nie zabierają żadnych przedmiotów z zewnątrz typu zabawki, klocki, poduszki, ani jedzenia, ani picia.

 

Po przyprowadzeniu/odebraniu dziecka z placówki Rodzic/opiekun zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia terenu placówki.

 

Szczegółowa procedura poniżej:

 

Procedura bezpieczeństwa

 

Rodziców dzieci 3 letnich prosimy również o przejrzenie zakładki     –  Przedszkole czas start!