KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

Na podstawie § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.)

informujemy, że Przedszkolu nr 205 przy ul. K. Irzykowskiego 1 w Warszawie,

za zgodą organu prowadzącego m. st. Warszawy, zostały  zawieszone zajęcia w  okresie

od 6 maja 2020r.  do   15 maja 2020 r.

 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.

dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

( bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi )

Wytyczne_GIS_zlobki_przedszkola