Akcja informacyjna o możliwości uzyskania pomocy w sytuacji wystąpienia przemocy w rodzinie podczas stanu epidemii

Szanowni Rodzice

w związku z przygotowaną przez m.st. Warszawa akcją mającą na celu rozpowszechnienie informacji dot. oferty pomocy w sytuacji wystąpienia przemocy w rodzinie w okresie epidemii ,

włączamy się do akcji poprzez udostępnienie na stronie naszej  placówki załączonego listu Prezydenta m.st. Warszawy wraz z plakatem.

Sytuacja ograniczenia możliwości przemieszczania się i zalecenia przebywania w domach, to szczególnie trudny czas dla osób doznających przemocy w rodzinie,

dlatego niezmiernie ważne jest dotarcie z ww. informacjami do osób potrzebujących.

Więcej informacji w artykule:

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/warszawa-wspiera-ofiary-przemocy-domowej-mimo-epidemii