KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOSĆ W PRZEDSZKOLU NR 205

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 ( Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r.)

w dniach 25 marca do 15 maja 2020 r.

zadania jednostek systemu oświaty są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

W Przedszkolu nr 205 kształcenie na odległość realizowane będzie poprzez codzienne przesyłanie rodzicom pocztą elektroniczną materiałów do zajęć

 z dziećmi do realizacji w domu, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci.

 

Przedszkole nr 205 zapewnia również możliwość konsultacji mailowych z nauczycielami.

O dalszych decyzjach dotyczących funkcjonowania przedszkola będziemy informować Państwa na bieżąco.

 

Aktualne informacje i zalecenia https://www.gov.pl/web/koronawirus