ZMIANA ZASAD REKRUTACJI !! rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych, w związku z koronawirusem w Polsce

Wnioski przyjmowane będą do 23 kwietnia.

Termin został przedłużony!

Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

 

1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres  placówki.

Przedszkole nr 205

ul. Irzykowskiego 1
01-317 Warszawa
tel.: (+48 22) 665-16-76

Dyrektor

mgr Dorota Wolska

e-mail: dwolska@edu.um.warszawa.pl

2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki.

W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami,

zachowanie odpowiedniego – 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku.

Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

*

W wypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia, placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o ich późniejszym dostarczeniu dokumentów.


*


W związku z epidemia wirusa Covid-19 od 16 marca żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe będą zamknięte.

Nauczyciele będą wysyłali materiały edukacyjne do indywidualnej pracy. W nadchodzących dniach będziemy państwa informować o kolejnych krokach.