REKRUTACJA W TRAKCIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i  szkołach

 

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

 

Zgodnie z nowym harmonogramem do 23 kwietia br.  został przedłużony  etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.

 

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą.

 

W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową,  o wysyłce dokumentów.