WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH cz. I

 

 „JAK MÓWIĆ, ŻEBY DZIECI NAS SŁUCHAŁY; JAK SŁUCHAĆ, ŻEBY DZIECI DO NAS MÓWIŁY”

 

Cel warsztatów:

Podniesienie i wzmocnienie kompetencji rodzicielskich oraz poprawa komunikacji
w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem relacji rodzice – dzieci.

 

Dla kogo?

Zapraszamy rodziców (indywidualnie lub razem), wychowawców i nauczycieli,
którzy chcą nauczyć się lepiej komunikować z dziećmi i poprawić swoje kompetencje rodzicielskie i wychowawcze.

 

O czym?

 

W trakcie zajęć rodzice i wychowawcy nabywają i doskonalą umiejętności:

 • aktywnego słuchania,

 • asertywności, stawiania jasnych granic, wymagań i oczekiwań,

 • rozpoznawania uczuć, odróżniania uczuć od zachowań,

 • zachęcania dzieci do współpracy,

 • wspierania procesu usamodzielniania dzieci,

 • rozwiązywania problemów i konfliktów,

 • uczenia dzieci samodyscypliny,

 • uwalniania od grania ról i niekorzystnego etykietowania,

 • wzmacniania ich poczucia własnej wartości.

 

Organizacja warsztatów:

 

 • warsztaty to cykl dziesięciu sesji, każda z nich trwa trzy godziny,

 • sesje odbywają się raz w tygodniu,

 • liczebność grupy: od 12 do14 osób,

 • pracujemy metodami aktywnymi: burza mózgów, dyskusja kierowana,

praca w małych grupkach, psychodramy, psychozabawy, mini wykłady,

 • zapisy trwają przez cały rok, telefonicznie lub osobiście w Sekretariacie Poradni,

 • przyjmowanie uczestników następuje według kolejności zgłoszeń.

 

Warsztaty prowadzone są przez certyfikowanych realizatorów Programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Warsztaty odbywają się na terenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej

Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Pełczyńskiego 28E.

 

INFORMACJE I ZAPISY:

22 664 13 42, 22 664 08 49 od poniedziałku do piątku,

w godzinach 9.00-16.00.

WARSZTATY SĄ BEZPŁATNE