POTWIERDZENIE ZAPISU NA DYŻUR WAKACYJNY

POTWIERDZENIE ZAPISU NA DYŻUR WAKACYJNY

 

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny 

w Przedszkolu Nr 205, do którego zostało zakwalifikowane,

 

jest wniesienie opłaty za wyżywienie  w czasie dyżuru,

 

w terminie  od dnia 27 kwietnia do 10 maja 2019

 Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Przedszkola Nr 205 :

74 1030 1508 0000 0005 5058 1116 .

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 10 zł.

 

W treści przelewu należy wpisać: „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka”.

 

Opłaty należy dokonać w każdym przedszkolu, do którego zostało dziecko zakwalifikowane.

 

Brak wniesienia opłaty za wyżywienie jest jednoznaczny z rezygnacją z miejsca na dyżurze wakacyjnym.