Zaproszenie na kurs dla rodziców.

 

 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

zaprasza rodziców dzieci do skorzystania

z bezpłatnego kursu e-learningowego, 


dotyczącego problemowi wykorzystywania seksualnego dzieci.

Kurs e-learningowy jest innowacyjnym narzędziem edukacyjnym poświęconym zagadnieniom ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym.

W kursie dedykowanym rodzicom przybliżone zostały:

  • skala oraz obraz zjawiska wykorzystywania,

  • niepokojące zachowania dzieci, mogące wskazywać na doświadczenie

    przez dziecko wykorzystywania,

  • wskazówki dla rodziców,

  • zachęcające do rozmów z dziećmi na temat bezpieczeństwa,

  • rady, jak zachować się w sytuacji ujawnienia wykorzystania seksualnego

  • oraz jakie kroki podjąć w celu zawiadomienia o nim odpowiednich służb.

Kurs dostępny jest na stronie    

 

  www.stopwykorzystywaniu.pl