Potwierdzenie zapisu dziecka na dyżur wakacyjny!!

Szanowni Rodzice,

W dniach 25 maja – 15 czerwca 2018 r. należy potwierdzić zapis dziecka na dyżur wakacyjny w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane


poprzez wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru na rachunek bankowy .

swinka

 

Numer rachunku Przedszkola nr 205     74 1030 1508 0000 0005 5058 1116 

 

W treści przelewu należy wpisać: „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka”

 

Opłata w wysokości ( 10,00 zł –  stawka żywieniowa * ilość dni) należy wpłacić na rachunek bankowy

 

Brak uiszczenia opłaty we wskazanym terminie w każdej placówce,

do której dziecko zostało zakwalifikowane

 

oznacza rezygnację z miejsca w dyżurującym przedszkolu