Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
13 lutego 19 lutego
godz. 16.00
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
20 lutegogodz. 13.00 Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.
20 lutegogodz. 13.00 7 marcagodz. 20.00 Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
20 lutegogodz. 13.00

 

8 marcagodz. 16.00 Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.UWAGA

  1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.
  2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
    o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.
10 kwietniagodz. 13.00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
10 kwietniagodz. 13.00 17 kwietniado godz. 16.00 Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
24 kwietniagodz. 13.00 Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych
Procedura odwoławcza
od 24 kwietnia W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
6 czerwcagodz. 16.00 Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
6 czerwcagodz. 16.00 12 czerwcagodz. 20.00 Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
6 czerwca  13 czerwcagodz. 16.00 Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.UWAGA

  1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.
  2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
    o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.
18 czerwcagodz. 13.00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
18 czerwcagodz. 13.00

 

25 czerwcagodz. 16.00 Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
26 czerwcagodz. 13.00 Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.
od 26 czerwca Procedura odwoławcza.
30 sierpnia Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

 

 

harmonogram_rekrutacji_2019_2020-