Edukacja Varsavianistyczna

Nasze Przedszkole otrzymało  certyfikat na rok szkolny 2018/2019 :

 

1.Certyfikat „Varsavianistyczna Szkoła” przyznaje Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

2. Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie placówek oświatowych, które:

a) upowszechniają wśród uczniów wiedzę o Warszawie – jej przeszłości i teraźniejszości

b) promują aktywność twórczą uczniów w poznawaniu Warszawy

c) podnoszą efektywność i atrakcyjność pracy dydaktycznej związanej z poznawaniem własnego miasta

d) integrują społeczność szkolną wokół działań na rzecz Warszawy

e) biorą udział w uroczystościach rocznicowych odbywających się w Warszawie

f) współpracują ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz

edukacji varsavianistycznej.

 

Bieżące informacje:  www.tpw.org.pl

varsavianistycznaSzkola