RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

Z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu Raport

z ewaluacji zewnętrznej problemowej -Procesy i  Środowisko-

przeprowadzony w naszym przedszkolu

  w dniach 22-07-2013 – 09-08-2013

przez wizytatorów d/s ewaluacji

  z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.

men

Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań

zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego.
Ewaluacja przeprowadzona na podstawie załącznika do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r.  

Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

Poziom E – oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom D – oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom C – oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom B – oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom A – oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę

 

W ramach tych obszarów przebadano 9 wskaźników.

Oto nasze wyniki:

Poziom spełniania wymagania

Obszar: Procesy

Przedszkole ma koncepcję pracy  A

Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego B

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany B

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania nauczycieli B

Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

Obszar: Środowisko

Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju A

Wykorzystywane są informacje o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola B

Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego B

Rodzice są partnerami A

PONIŻEJ DLA ZAINTERESOWANYCH SZCZEGÓŁOWY RAPORT Z EWALUACJI.

POBIERZ: http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000450960137.pdf