RAMOWY ROZKŁAD DNIA – ODDZIAŁ I 3-latki

7:00 – 08:20 Schodzenie się dzieci; zabawy w kącikach  zainteresowań;
                             wykonywanie zadań  indywidualnych; czynności porządkowo-

                             gospodarcze; pomoc w przygotowaniu do zajęć; zabawy ruchowe.

08:20 – 08:30 Zabiegi higieniczne; przygotowanie do śniadania

08:30 – 09:00 Śniadanie

09:00 – 09:15 Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową;

     zabawy edukacyjne

09:15 – 10.00 Zabawy swobodne, tematyczne

10:00 – 10:15 Drugie śniadanie

10:15 – 11:45 Zajęcia i zabawy organizowane oraz swobodne w ogrodzie

     przedszkolnym; gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę

     dziecka; spacery

11:45 – 12:00 Czynności porządkowo-higieniczne, przygotowanie do obiadu

12:00 – 12:30 Obiad – drugie danie

12:30 – 14:15 Odpoczynek poobiedni, słuchanie bajki, muzyki relaksacyjnej

     14:15 – 14:30 Czynności porządkowo-higieniczne

14:30 – 15:00 Zupa i podwieczorek

15:00 – 17:00 Kontynuacja działalności edukacyjnej; zabawy i gry dydaktyczne;

     ćwiczenia gramatyczne, słownikowe; praca wyrównawcza,
                 indywidualna; zabawy dowolne wg zainteresowań; zajęcia

     w małych zespołach; omówienie z dziećmi wydarzeń dnia;
              rozchodzenie się dzieci.