Głoska / l / ćwiczenia

Wadliwa wymowa dźwięku l nazywana jest lambdacyzmem.

 

Zaburzenie wymowy tej głoski pojawia się często, a  jej prawidłowa wymowa jest bardzo ważna, ponieważ układ artykulacyjny głoski l stanowi punkt wyjścia do terapii rotacyzmu (nieprawidłowa realizacja głoski r oraz sygmatyzmu głosek szeregu szumiącego /sz, ż, cz, dż/

 

Występują trzy podstawowe zniekształcenia głoski l:

 

1) paralambdacyzm – zastępowanie głoski l inną głoską, najczęściej ł, r, j. Dziecko zamiast lala powie jaja lub rara. Dzieje się tak z powodu nieukończonego rozwoju artykulacji, lub hiperpoprawności w wymowie (dziecko, które dopiero nauczyło się wymowy głoski r może jej nadużywać. Jeżeli takie zaburzenie występujące u dziecka 4-5 letniego lub starszego, należy zgłosić się do logopedy.

2) mogilambdacyzm – opuszczanie głoski l. Dziecko zamiast lis powie is lub zamiast las powie as. Jednak głoska l jest rzadko opuszczana. Zazwyczaj dzieje się to w trudnych grupach spółgłoskowych, np. kl → kasa zamiast klasa. Jeżeli takie zaburzenie występujące utrzymujące się powyżej 4 roku życia, należy zgłosić się do logopedy.

3) lambdacyzm właściwy – realizowanie dźwięku niezgodnie z normą ortofoniczną:

 lambdacyzm międzyzębowy – w czasie artykulacji język wysuwa się między zęby, jego praca przebiega w pozycji poziomej,

  lambdacyzm boczny – w czasie artykulacji jeżyk przesuwa się z linii środkowej jamy ustnej i realizacja odbywa się z boku,

 lambdacyzm nosowy – w czasie artykulacji podniebienie miękkie nie pracuje prawidłowo – nie zamyka przejścia do rezonatora nosowego, co powoduje przepływ powietrza przez nos.

Prawidłowa realizacji głoski l polega na zwarciu czubka języka z górnym wałkiem dziąsłowym. W mowie dziecka pojawia się ona w 2-3 roku życia.

 

  1. Etap przygotowawczy obejmuje ćwiczenia, których celem jest pionizacja języka.

ĆWICZENIA WSTĘPNE – GIMNASTYKA JĘZYKA                                                      

(cel-doprowadzenie do pionizacji języka)

Ćwiczenia wykonujemy przy szeroko otwartych ustach

  • Unoszenie języka w kierunku nosa
  • Przesuwanie języka w kąciki ust
  • „mycie” językiem górnych zębów
  • Liczenie językiem górnych zębów
  • Przesuwanie języka po podniebieniu od górnych zębów w głąb jamy ustnej
  • „ malowanie” językiem „sufitu” – podniebienia
  • Unoszenie języka do wałka dziąsłowego i opuszczanie za dolne zęby.

Proszę ćwiczyć 5-10 minut minimum dwa razy dziennie.

Gdy język dziecka sprawnie wykonuje cwiczenia można przejśc do kolejnego etapu.

  1. Etap wywołania głoski.

 

Najczęściej stosuje się metodę demonstracji prawidłowej realizacji głoski: wyjaśnienie i zaprezentowanie (najlepiej przed lustrem).

[ Podczas prawidłowej artykulacji głoski l czubek języka przylega do górnych dziąseł, a boki dotykają wewnętrznej powierzchni zębów przedtrzonowych i trzonowych. Usta są lekko rozchylone.]

Można również dotknąć górnego wałka dziąsłowego patyczkiem, w celu uczulenia i wskazania miejsca artykulacji głoski.

 

  • Wymawiając przedłużone aaaa unosimy czubek języka do dziąseł, a następnie opuszczamy go: aaaalaaa, aaaalaaa, aaaalaaa

 

III. Etap utrwalania prawidłowej wymowy głoski l w sylabie i wyrazie:

 

 log a

 

log b

log c

log d

Powtarzaj sylaby w czerwonych  chmurkach.
- nucenie melodii piosenki pt. „Wlazł kotek” z jednoczesnym wymawianiem ćwiczonych sylabach;

 

W KOLEJNYCH CWICZENIACH PRZEDSTAWIĘ PROPOZYCJE ZABAW DO DALSZEGO UTRAWALENIA GŁOSKI [L].