Dla rodzica- Wspierajmy rozwój mowy naszych dzieci

Prawidłowe kształtowanie się i rozwój mowy dziecka stanowi podstawę kształtowania się rozwoju jego osobowości w ogóle. Dzięki rozumieniu mowy poznaje ono otaczający świat. Dzięki umiejętności mówienia jest w stanie wyrazić swoje uczucia i spostrzeżenia.
Rodzice i najbliżsi chcą wspierać dziecko w tym trudnym procesie jakim jest nauka mowy. Możemy i powinniśmy pomóc dziecku pamiętając o zasadach, które są jednocześnie zaleceniami dotyczącymi wczesnej profilaktyki.

                                    Pamiętajcie

►  Wypowiedzi osób z najbliższego otoczenia powinny być poprawne
► Do dziecka mówcie dużo, ale powoli, wyraźnie, krótkimi zdaniami, o rzeczach dla niego zrozumiałych
► Powtarzaj i rozbudowuj zdania dziecka, np. “ To jest pies.” “To jest duży pies”.
► Nie zapominaj o intonacji
► Codziennie poświęcaj czas na rozmowę
► Nie gaś naturalnej skłonności dziecka do mówienia obojętnością, cierpką uwagą lecz słuchaj uważnie, zadawaj pytania
► Nie zawstydzaj dziecka, nie śmiej się z wadliwej wymowy, hamuje to chęć do mówienia, a w konsekwencji zaburza dalszy rozwój mowy
► Dziecka leworęcznego nie należy zmuszać do posługiwania się prawą ręką, naruszenie sprawności ruchowej zaburza funkcjonowanie mechanizmu mowy, prowadzi często do zaburzeń mowy, a szczególności do jąkania
► Nie należy wymagać zbyt wczesnego wymawiania poszczególnych głosek; dziecko nie przygotowane pod względem sprawności narządów artykulacyjnych, niedostatecznie różnicuje słuchowo dźwięki mowy, a zmuszone do artykulacji zbyt trudnych dla niego głosek, często zaczyna je zniekształcać, wymawiać nieprawidłowo; tworzymy u dziecka w ten sposób błędne nawyki artykulacyjne, które jest bardzo trudno zlikwidować
► Jeśli niepokoi nas cokolwiek w wymowie dziecka należy skonsultować to ze specjalistą
► Jeżeli dziecko zostanie zakwalifikowane na terapię logopedyczną pamiętaj, że nie polega ona tylko na przychodzeniu do logopedy
► Dokładnie i systematycznie wypełniajcie w domu zalecenia logopedy
► Wykażcie cierpliwość jeśli dziecku coś nie wychodzi, nie zniechęcajcie się
► Bądźcie konsekwentni w wykonywaniu ćwiczeń
► Nie oczekujcie na “cudowną pigułkę”, która sprawi, że dziecko będzie mówiło poprawnie – takiej jeszcze nie wymyślono
► Pomóżcie swojemu dziecku opanować prawidłową wymowę


                            Uwaga rodzice
 Istnieją czynniki wpływające na rozwój wad wymowy, które możecie zminimalizować lub wyeliminować. Należą do nich:
► Długie używanie smoczka
► Picie przez smoczek
► Podawanie dzieciom rozdrobnionych, przetartych pokarmów
► Niesprawne narządy artykulacyjne
► Słabe napięcie mięśni twarzy i języka
► “złe” oddychanie (przez usta)
► Negatywne wzorce

                   Uwagę rodziców powinno zwrócić gdy:

►Dziecko ma stale otwarte usta
►Widoczna jest asymetria twarzy dziecka, np.. wykrzywianie ust
►Niska sprawność pracy narządów mowy
►Dziecko głośno mówi (zawsze)
►Nie wykonuje poleceń, nie odpowiada na pytania od razu, robi to po kolejnym powtórzeniu poleceń (może występuje wada słuchu)

Istotnym elementem profilaktyki wad wymowy jest świadomość rodziców i najbliższego otoczenia dziecka. Częste wykonywanie ćwiczeń narządów mowy, ćwiczeń oddechowych, masaży twarzy, zachęcanie dziecka do mówienia, rozwijanie wyobraźni.

 

Warto wykonywać je przed lustrem, aby dziecko mogło obserwować i korygować własne poczynania. Korzystniej jest ćwiczyć częściej a krócej, np. kilka razy w tygodniu 5-10 minut.