Chronimy Dzieci

W tym roku szkolnym 2017/2018  poświeciliśmy  dużo uwagi  programowi Chronimy Dzieci”, gdyż  ubiegaliśmy się  o nadanie nam Certyfikatu.

images chr

Szczegóły poniżej, oraz na stronie https://chronimydzieci.pl/

Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci,


 

Z ogromną radością pragniemy podzielić się z Państwem wspaniałą wiadomością,

nasze przedszkole otrzymało certyfikat „Chronimy dzieci”.

Oznacza to, że spełniamy wysoki poziom standardów ochrony dzieci.

 

 

Program adresowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pozarządowych i innych instytucji, działających na rzecz dzieci.

Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

 

Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci” placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

 CHRONIMY

Realizacja programu Chronimy Dzieci przez placówkę oznacza, m.in. że:

 

  • placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka

  • placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka

  • placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu

  • placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu

  • pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego

  • pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować

  • placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem

 

Koordynatorzy programu  stworzyli dokument którym jest

POLITYKA OCHRONY DZIECKA PRZED KRZYWDZENIEM

Bardzo prosimy o uważne przeczytanie dokumentu.

 

W dokumencie ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisane są:

* procedury zgłaszania podejrzeń oraz podejmowania interwencji, które określają szczegółowo podejmowane działania w sytuacji krzywdzenia lub zagrożenia bezpieczeństwa ze strony osób obcych, członków rodziny, personelu placówki oraz rówieśników;

* zasady ochrony danych osobowych dziecka, które określają sposób przechowywania i udostępniania informacji o dziecku;

* zasady dostępu dzieci do Internetu, a także ochrony dzieci przed szkodliwymi treściami

* zasady bezpiecznych relacji między personelem placówki a dzieckiem, określające dozwolone zachowania we wzajemnych kontaktach.

W naszej placówce szczególnie dbamy o bezpieczeństwo dzieci. W tym celu  będziemy systematycznie organizować zajęcia edukacyjne w grupach dotyczące praw dziecka, przemocy i wykorzystywania seksualnego oraz bezpiecznego korzystania z Internetu.

Pragniemy aby rodzice wsparli nas  a także śledzili nasze działania, i dodatkowo w domu również omawiali treści które będziemy poruszać z dziećmi, abyśmy wspólnie zadbali o bezpieczeństwo i dobro naszych dzieci.

Bardzo ciekawe materiały , filmiki edukacyjne zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych , również zaproszenia na szkolenia, plakaty znajdują się na stronie https://www.edukacja.fdds.pl

Bezpieczeństwo dzieci jest dla nas priorytetem, dlatego też postanowiliśmy usystematyzować nasze działania i opracowaliśmy „Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem”.

Dokument ten powstał w trosce o dobro i bezpieczeństwo dzieci.
  Odbyło się już szkolenia dla wszystkich pracowników przedszkola.

Obejmowało  ono  edukację z zakresu przeciwdziałania przemocy, rozpoznawania jej symptomów oraz szczegółowe omówienie i przyjęcie „Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem”.

 

Zwieńczeniem naszych wszystkich  działań będzie uzyskanie certyfikatu programu „Chronimy Dzieci”, na co liczymy.

Prosimy Rodziców o  przeczytanie i zapoznanie się z treścią polityki.