Głoska / l / ćwiczenia

Wadliwa wymowa dźwięku l nazywana jest lambdacyzmem.   Zaburzenie wymowy tej głoski pojawia się często, a  jej prawidłowa wymowa jest bardzo ważna, ponieważ układ artykulacyjny głoski l stanowi punkt wyjścia do terapii rotacyzmu (nieprawidłowa realizacja głoski r oraz...

Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową

Coraz częściej w zaleceniach czy uwagach  nauczyciela dotyczące naszego dziecka pojawiają się ćwiczenia na rozwinięcie spostrzegawczości wzrokowej. Spostrzegawczośc wzrokowa jest jednym z warunków na powodzenie w zakresie czytania i pisania.   Kilka symptomów może...

Nowe ćwiczenia logopedyczne dla przedszkolaków

Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci przedszkolnych Ćwiczenia słuchowe– stanowią one bardzo ważną grupę ćwiczeń logopedycznych, ponieważ często opóźnienia czy zaburzenia rozwoju mowy pojawiają się na skutek opóźnień rozwoju słuchu fonematycznego/ tzw. słuchu mownego/....

Nowe ćwiczenia z dziećmi….zapraszamy….

 „Ślimak”- ilustracja ruchowa: Powtarzamy za rodzicem i naśladujemy jego ruchy: „W trawie w czasie deszczu (ręce w górę, opuszczamy pokazując deszcz) mały ślimak śpi, (złożone ręce przy policzku) ślimaku pokaż rogi, (pokazujemy rogi palcami...

Rozwój mowy dziecka

                - 2- 3 lata wymawia wszystkie samogłoski ustne: a, o, u, e, i, y- choć może je jeszcze mylić wymawia samogłoski nosowe: ą, ę wymawia spółgłoski: p, b, m, f, w, k, g, h, t, d, n oraz ś, ź, ć, dź może zamieniać f na h lub odwrotnie może zamieniać k, g na...