Zebranie dla rodziców dzieci nowo przyjętych.

ZEBRANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA PO RAZ PIERWSZY ODBĘDZIE SIĘ O godz.17.15 8 CZERWCA 2021 (wtorek) Prosimy o przyjście na zebranie bez dzieci. Zebranie odbędzie się w reżimie sanitarnym. Obowiązuje dezynfekcja rąk, zasłonięcie nosa i...

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – ODDZIAŁ I 3-latki

7:00 – 08:20 Schodzenie się dzieci; zabawy w kącikach  zainteresowań;                              wykonywanie zadań  indywidualnych; czynności porządkowo-                              gospodarcze; pomoc w przygotowaniu do zajęć; zabawy ruchowe. 08:20 – 08:30 Zabiegi...

Charakterystyka rozwojowa dziecka trzyletniego

Wiek przedszkolny to okres najistotniejszych przemian rozwojowych wżyciu człowieka dokonujących się we wszystkich sferach. Dzieci trzyletnie znajdują się w pierwszej fazie okresu przedszkolnego, w którym dokonują się dynamiczne i intensywne przemiany rozwojowe. Aby...

Czas do przedszkola …

    Posłanie dziecka po raz pierwszy do przedszkola to wielkie przeżycie dla całej rodziny. Wiek przedszkolny to przecież czas nawiązywania pierwszych kontaktów społecznych, zdobywania nowych doświadczeń i samodzielności, zabaw w grupie czy pierwszych wycieczek. To...