RAMOWY ROZKŁAD DNIA – ODDZIAŁ I 3-latki

7:00 – 08:20 Schodzenie się dzieci; zabawy w kącikach  zainteresowań;                              wykonywanie zadań  indywidualnych; czynności porządkowo-                              gospodarcze; pomoc w przygotowaniu do zajęć; zabawy ruchowe. 08:20 – 08:30 Zabiegi...

Charakterystyka rozwojowa dziecka trzyletniego

Wiek przedszkolny to okres najistotniejszych przemian rozwojowych wżyciu człowieka dokonujących się we wszystkich sferach. Dzieci trzyletnie znajdują się w pierwszej fazie okresu przedszkolnego, w którym dokonują się dynamiczne i intensywne przemiany rozwojowe. Aby...

Czas do przedszkola …

    Posłanie dziecka po raz pierwszy do przedszkola to wielkie przeżycie dla całej rodziny. Wiek przedszkolny to przecież czas nawiązywania pierwszych kontaktów społecznych, zdobywania nowych doświadczeń i samodzielności, zabaw w grupie czy pierwszych wycieczek. To...

Głoska / l / ćwiczenia

Wadliwa wymowa dźwięku l nazywana jest lambdacyzmem.   Zaburzenie wymowy tej głoski pojawia się często, a  jej prawidłowa wymowa jest bardzo ważna, ponieważ układ artykulacyjny głoski l stanowi punkt wyjścia do terapii rotacyzmu (nieprawidłowa realizacja głoski r oraz...

Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową

Coraz częściej w zaleceniach czy uwagach  nauczyciela dotyczące naszego dziecka pojawiają się ćwiczenia na rozwinięcie spostrzegawczości wzrokowej. Spostrzegawczośc wzrokowa jest jednym z warunków na powodzenie w zakresie czytania i pisania.   Kilka symptomów może...

Nowe ćwiczenia logopedyczne dla przedszkolaków

Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci przedszkolnych Ćwiczenia słuchowe– stanowią one bardzo ważną grupę ćwiczeń logopedycznych, ponieważ często opóźnienia czy zaburzenia rozwoju mowy pojawiają się na skutek opóźnień rozwoju słuchu fonematycznego/ tzw. słuchu mownego/....

Nowe ćwiczenia z dziećmi….zapraszamy….

 „Ślimak”- ilustracja ruchowa: Powtarzamy za rodzicem i naśladujemy jego ruchy: „W trawie w czasie deszczu (ręce w górę, opuszczamy pokazując deszcz) mały ślimak śpi, (złożone ręce przy policzku) ślimaku pokaż rogi, (pokazujemy rogi palcami...

Rozwój mowy dziecka

                - 2- 3 lata wymawia wszystkie samogłoski ustne: a, o, u, e, i, y- choć może je jeszcze mylić wymawia samogłoski nosowe: ą, ę wymawia spółgłoski: p, b, m, f, w, k, g, h, t, d, n oraz ś, ź, ć, dź może zamieniać f na h lub odwrotnie może zamieniać k, g na...